Privacyverklaring

Waarom de privacy van onze klanten voor AbiWare belangrijk is

Het recht van de klant op privacy is van groot belang voor AbiWare. Wanneer een klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan AbiWare, stelt de klant vertrouwen in het vermogen van AbiWare om verantwoordelijk om te gaan met de privacy van de klant.

Verzameling van persoonsgegevens

AbiWare verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op het verwerven, informeren of gebruiken van onze softwareproducten en diensten. Het is ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen, al dan niet via derden, met het oogmerk te prospecteren en u te informeren over onze producten.

Welke persoonlijke informatie houden wij bij

AbiWare houdt de volgende persoonlijke informatie bij:

  • Naam en voornaam
  • Telefonische gegevens
  • Emailadres
  • Functie binnen de organisatie
  • Productdomeinen

Gebruik van persoonlijke informatie door AbiWare

We kunnen informatie over u gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Klantenrelaties: het is voor ons belangrijk wie de contactpersonen zijn, in welke functie zij opereren en voor welke productdomeinen. Zo kunnen we in het kader van support, stuurgroepen en andere activiteiten doelgericht informatie bezorgen.
  • Leveren, onderhouden en verbeteren van onze huidige en nieuwe diensten
  • Klantenservice: Voor elke oproep loggen wij de gegevens. In deze context registreren we met wie we contact hebben om te reageren op uw opmerkingen, vragen, verzoeken en ondersteuning te bieden.
  • Verzenden van technische meldingen, updates, beveiligingsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten.
  • Communiceren met u over producten, diensten en evenementen die door AbiWare worden aangeboden. Nieuws en informatie verstrekken waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn. De FireFlash is in deze context een algemene nieuwsbrief waar eenieder zich kan in/uitschrijven.

Bescherming van de privacy van klanten

AbiWare neemt de gepaste acties om de persoonlijke gegevens van de klant te beschermen. De contactgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. De gegevens zal AbiWare enkel aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is om specifieke diensten te kunnen leveren die zijn aangevraagd door de klant en in het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

AbiWare zal de persoonlijke informatie van klanten nooit doorgeven aan andere bedrijven of individuen voor marketing doeleinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Wijzigingen van persoonlijke informatie

Om de effectiviteit en kwaliteit van de diensten van AbiWare te verbeteren, is het belangrijk dat de klant AbiWare op de hoogte houdt van veranderingen in de naam, telefoon en het e-mailadres van de klant. Dit kan op basis van door u verstrekte gegevens, bijvoorbeeld via e-mail, of specifiek op vraag.

U hebt op ieder moment het recht geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die we verwerken en deze gegevens te laten rectificeren.

Verwijderen van persoonlijke informatie

We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken in relatie tot een of meer van bovenvermelde doeleinden. Over het algemeen slaan we uw persoonsgegevens op zo lang er een actief contract is, wanneer we service en ondersteuning moeten leveren, en we u wensen te informeren over onze producten en diensten. Anders bewaren we uw persoonsgegevens tot 12 maanden of langer indien wettelijke verplichtingen dit voorschrijven.

Voor de ontvangst van nieuwsberichten via de algemene FireFlash vragen wij uw toestemming om deze te ontvangen. U kan zich op elke moment uitschrijven hiervoor.

U hebt op ieder moment het recht uw persoonsgegevens te laten wissen of blokkeren.

Contact

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die we over u verwerken aanpassen, bijwerken of verwijderen, of als u vragen hebt over bovenstaande richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met ons.