AbiMobile

Wat is het?

AbiMobile is een optie binnen de module Materiaal in AbiFire. Met AbiMobile kan u met behulp van een barcodescanner gemakkelijk al uw lokalen, voertuigen, … inventariseren en uw AbiFire databank steeds gelijkgesteld houden aan de realiteit in uw kazerne.

Productoverzicht

AbiMobile is de link tussen AbiFire en een mobiele barcodescanner waarmee u de inventarisatierondes van uw verschillende locaties zal uitvoeren en ook materiaalbewegingen mee kan registreren. Locaties kunnen zijn: ruimtes, kasten, voertuigen, onderdelen van voertuigen, … Dit alles is instelbaar in AbiFire en kan door u zelf worden opgebouwd.

In de module Materiaal van AbiFire kan u barcodes bijhouden op niveau van locaties, materiaalfiches en verbruiksartikelen. Deze barcode kan rechtstreeks vanuit AbiFire worden afgedrukt op een label dat u kan plakken op uw materiaal. Zo krijgt elk materiaal, lokaal, … binnen uw kazerne een eigen unieke barcode.

Naast AbiFire, voorziet AbiMobile ook in specifieke software voor mobiele barcode scanners. Deze software is optioneel. Hierbij maken we het onderscheid tussen de volgende functionaliteiten:

  • Inventarisatie
  • Magazijnbeheer

Inventarisatie

AbiMobile inventarisatie is het Windows Mobile programma dat geïnstalleerd wordt op de barcodescanner om de inventarisatie uit te voeren.

Bij een inventarisatieronde doorloopt u de volgende stappen:

  1. De barcodes van uw materiaalfiches, gebruiksartikelen, verbruiksartikelen en locaties in de scanner laden.
  2. De inventarisatieronde uitvoeren.
  3. Het resultaat van de inventarisatieronde in AbiFire inladen.
  4. De inventarisatieronde in AbiFire verwerken.

Magazijnbeheer

Het is ook mogelijk om materiaalbewegingen mobiel af te handelen, zoals dit reeds voorzien was in de module Materiaal van AbiFire. Met behulp van de mobiele scanner kunnen volgende acties worden uitgevoerd zonder computer:

  • Levering extern order
  • Materiaalbewegingen
Na het scannen van de materiaalbewegingen of leveringen, kunnen deze gegevens worden doorgestuurd naar AbiFire en daar worden verwerkt.