MatTrack

MatTrack staat voor Material Tracking en is een Asset Management Systeem specifiek geschreven op maat van politiezones en KMO’s. De software is een afgeleide van de module AbiFire Materiaalbeheer die momenteel in de brandweerzones/korpsen draait.

MatTrack voorziet standaard in de volgende onderdelen:

  • Indeling materiaalgroepen
  • Indeling locaties: gebouw, personeel, voertuigen
  • Materiaaltypes: beschrijving materiaal
  • Materiaalfiches: fiche materiaal
  • Locatiewijzigingen

Optioneel:

  • Magazijnbeheer: in-en uitbewegingen
  • Acties: controles, herstellingen, inspecties, historiek,...

In optie ondersteunt MatTrack ook barcodegestuurde systemen voor locatiewijzigingen (in/uit), magazijnbeheer, inventarisatie en actiebeheer.

ZIe ook AbiMobile